Haldusreformist

27.03.17

Ülenurme vald – kuidas edasi?

 

Juba pikemat aega käib üks tont mööda Eestimaad – haldusreformitont. Algselt tundus, et meie valda see ei puuduta, sest täitsime kõiki etteantud kriteeriume, mis tulenesid seadusest. Paraku on praeguseks selgunud, et Eesti Vabariigi Valitsusel on teised tõekspidamised.

Ülenurme vald astus omavalitsusliku haldusüksuse staatusesse 1. novembril 1990. aastal. Olime esimene omavalitsus Tartumaal ja esimese viie hulgas Eesti Vabariigis, kellele anti selline staatus. Ülenurme vald on läbi kogu oma ajaloo olnud hinnatud elupaik. Meie valla rahvaarv on 26 aastaga peaaegu kahekordistunud. Eelkõige tänu teile, head vallaelanikud, on meie vald kümne edukaima omavalitsuse hulgas riigis ja seda praeguse 220 valla ning linna seas. Ilma riigipoolse toetuseta on valla tulubaas piisav, et täita kõiki seadusega pandud ülesandeid ning rohkemgi veel.

Miks siis ikkagi pole Ülenurme vald kui alati uuendusmeelne läinud kaasa haldusreformiga? Kõik senised haldusreformid on millegipärast teatud aja möödudes muutunud ainult haldusterritoriaalseteks reformideks. Nii on ka seekord. Kõik praeguse reformi käigus tehtud liitumisettepanekud, mis on tehtud Ülenurme vallale, ei ole lähtunud vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest. Tartu linn vajab Ülenurme valda oma finantsseisundi ja arenguruumi parandamiseks. Meie naabervallad on igaüks valinud arenguks oma tee – Haaslava vald on koos Mäksa ja Võnnu vallaga ühinemas uueks Kastre vallaks, Kambja ja Nõo vallad on kindlad, et vaatamata elanike arvule, mis jääb alla seaduses ette nähtud 5000, suudavad nad jätkata iseseisvalt ja neil valdadel peaks ju olema õigus oma valikute teostamiseks.

Paraku saabus aga käesoleva aasta 15. veebruaril valla postkasti Eesti Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu, mille järgi Kambja ja Ülenurme vald ühendatakse uueks haldusüksuseks nimega Kambja vald. Antud eelnõu seletuskirja 16 leheküljel püütakse selgitada, miks sellist ühendamist on vaja. Paraku ei ole selles seletuskirjas mitte sõnagi juttu sellest, mis ühinemise tulemusel muutub paremaks Ülenurme valla elanikele. Kambja valla puhul on seletuskirjas põhiargumendiks, et ühendamise tulemusel täidab vald Haldusreformiseaduses nõutud rahvaarvu kriteeriumi – 5000 elanikku. Uue moodustise nimeks soovitab aga Kohanimenõukogu Kambja valda – kui ühte vana ajaloolist kihelkonnanime 15. sajandist.

Elanike arvamuse selgitamiseks tuleb läbi viia rahvaküsitlus 23.–24. aprillil 2017. a. Küsitluspunkt on avatud Ülenurme vallamajas mõlemal kuupäeval kell 10.00–18.00. Elektrooniliselt on võimalik osaleda küsitluses ainult 23. aprillil kell 8.00–20.00 aadressil www.volis.ee.
Kutsume kõiki vallaelanikke selles küsitluses osalema! Uskuge – igaühest meist sõltub midagi. Kuna küsitlusele tuleb panna ainult Vabariigi Valitsuse poolt esitatud ettepanek, on küsimus järgmine – kas ma toetan Kambja valla ja Ülenurme valla ühinemist uueks vallaks nimega Kambja vald? Küsimuse täpne sõnastus võib veel muutuda, kuid mõte mitte.

Head kaasamõtlemist ja otsustamist !                                                                                           

Vabariigi Valitsuse eelnõu : Kambja valla ja Ülenurme valla haldusterritoriaalse korralduse osas 

Eelnõu seletuskiri 

                                                                                     

HEIKI SARAPUU,

Ülenurme Vallavolikogu esimees

AIVAR ALEKSEJEV,

 Ülenurme vallavanem

Toimetaja: KRISTI KULL
26.03.17
Toimetaja: ANDRI VIINALASS

Uudised

27.03.2017 Haldusreformist

Ülenurme vald – kuidas edasi? Juba pikemat aega käib üks tont mööda Eestimaad – haldusreformitont. Algselt tundus, et meie valda see ei puuduta, sest täitsime kõiki etteantud kriteeriume, mis tulenesid seadusest. Paraku on praeguseks selgunud, e...  Loe edasi »

14.03.2017 Papli 6 Tõrvandi alevik äriruumide üürile andmiseks enampakkumise korraldamine
03.02.2017 Hea tööotsija
13.01.2017 Konservide jagamine Ülenurme valla puudust kannatavatele elanikele
03.01.2017 Karjäärinõustamine

24.03.17
Toimetaja: ANDRI VIINALASS