Toimetaja: ANDRI VIINALASS

Uudised

22.06.2017 Puhkused

Lastekaitsespetsialist Marge Maidla 5.07. - 2.08.2017 Abivallavanem Haljand Kaasik 24.07. - 18.08.2017 Maanõunik Marge Einola 31.07. - 11.08.2017 Ehitusnõunik Tiit Lukas 17.07. - 28.07.2017  Loe edasi »

13.06.2017 Maanteeametil on valminud strateegiline mürakaart, mis on avalikustatud Maanteeameti kodulehe
22.05.2017 Päikselised ilmad kutsuvad sõitma rattaga – teeme seda ohutult.
13.04.2017 Hansu ja Grete Lastehoid
10.04.2017 Hajaasutuse programm

Haldusreformist

25.04.17

Hea vallaelanik !

Täname Teid, et osalesite rahvaküsitluses. Rahvaküsitlusest on selgunud, et elanikud ei poolda Kambja valla ja Ülenurme valla sundühendamist.

Ülenurme valla rahvaküsitluse läbiviimiseks oli koostatud küsitluses oslejate

nimekiri kuhu on kantud 5784 isikut.

23.aprillil  ja 24. aprillil 2017 osales küsitluses 1653 isikut (28,6% nimekirja kantutest)

Välja anti 690 küsitluslehte (neist kodus hääletas 43 isikut)

Jaatavalt vastanud isikute arv 5

Eitavalt vastanud isikute arv 683

Kehtetute küsitluslehtede arv 2

e-hääled 963 (21 – jah; 942 – ei)

Küsimusele: "Kas pooldate Kambja valla ja Ülenurme valla sundühendamist uueks

vallaks nimega Kambja vald?" vastas  eitavalt 1625 isikut (98,31% küsitluses

osalenutest) ja sundühendamist pooldas 26 isikut (1,57% küsitluses osalenutest).

Ülenurme Vallavolikogu istung toimub 2. mail 2017.a kus kinnitatakse rahvaküsitluse tulemused. 

 

Statistika

Rahvaarv: 7682
Pindala: 86,34 km²
Suurim asula: Ülenurme (2184)
Koole: 1