UUDISED JA TEATED

27.11.2017 KAMBJA VALLAVALITSUS KUULUTUB VÄLJA KONKURSI SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI AMETIKOHALE AJUTISELT ÄRAOLEVA AMETNIKU ASENDAMISEKS

KAMBJA VALLAVALITSUS KUULUTUB VÄLJA KONKURSI SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI AMETIKOHALE AJUTISELT ÄRAOLEVA AMETNIKU ASENDAMISEKS Tööülesanded nõustamine sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes; hooldusvajaduse hindamine, hooldajatoetuse maksmise korraldami...  Loe edasi »

27.11.2017 Konkurss MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liikme leidmiseks
13.11.2017 Elame uues omavalitsuses
13.11.2017 Hei noored! Kuidas jõuda oma unistuste töökohani
27.10.2017 Ilmus Oktoobrikuu Olevik
23.10.2017 OTSUS, KAMBJA VALLA VALIMISKOMISJON
19.10.2017 KAMBJA VALLA VALIMISKOMISJON KOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLENURME  VALLA ÜLDPLANEERING 

 

Ülenurme Vallavolikogu 29.08.2017 otsusega nr 28 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule ning arutelule Ülenurme valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Üldplaneeringu eesmärk on Ülenurme valla territooriumil ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ja tingimuste määramine, arvestades majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonna vajadustega. Planeeringuga ei kavandata tegevusi, millega võiks kaasneda piiriülene mõju.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Ülenurme Vallavalitsus. Üldplaneeringu planeerimiskonsultant on Entec Eesti OÜ ning KSH ekspert Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. Üldplaneeringu kehtestaja on Ülenurme Vallavolikogu.

Ülenurme valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda 18. septembrist kuni 18. oktoobrini 2017 ka  Ülenurme vallamajas, Tõrvandi raamatukogus, Külitse raamatukogus. 

Üldplaneeringu ja selle KSH aruande kohta saab ettepanekuid ja küsimusi esitada aadressidel vald@ylenurme.ee või Pargi 2, 61714 Ülenurme alevik kuni 19. oktoobrini 2017 (k.a).

Ülenurme valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tutvustamise avalik arutelu toimub 7. novembril 2017 kell 17:00 Ülenurme Gümnaasiumis, 9. novembril 2017 kell 11:00 Külitses Aida peosaalis ning 9. novembril 2017 kell 16:00 Reola kultuurimajas.

Ülenurme valla üldplaneeringu materjalid

 

 

VARIA

..................................................

Statistika

Rahvaarv: 7682
Pindala: 86,34 km²
Suurim asula: Ülenurme (2184)
Koole: 1