UUDISED JA TEATED

23.10.2017 OTSUS, KAMBJA VALLA VALIMISKOMISJON

Ülenurme 20. oktoober 2017 nr 10 Valitud volikogu liikmete registreerimine Võttes aluseks 15. oktoobril 2017. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokolli ning juhindudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise ...  Loe edasi »

19.10.2017 KAMBJA VALLA VALIMISKOMISJON KOOSOLEKU PROTOKOLL
17.10.2017 VALIMISTULEMUSED
17.10.2017 Teenuste hindade kehtestamine
06.10.2017 VI Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäev 24.10 Nõos
27.09.2017 Konkurss huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks
13.09.2017 Kambja vald - kandidaate 76 Valimisringkond nr 1

ÜLENURME  VALLA ÜLDPLANEERING 

 

Ülenurme Vallavolikogu 29.08.2017 otsusega nr 28 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule ning arutelule Ülenurme valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Üldplaneeringu eesmärk on Ülenurme valla territooriumil ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ja tingimuste määramine, arvestades majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonna vajadustega. Planeeringuga ei kavandata tegevusi, millega võiks kaasneda piiriülene mõju.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Ülenurme Vallavalitsus. Üldplaneeringu planeerimiskonsultant on Entec Eesti OÜ ning KSH ekspert Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. Üldplaneeringu kehtestaja on Ülenurme Vallavolikogu.

Ülenurme valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda 18. septembrist kuni 18. oktoobrini 2017 ka  Ülenurme vallamajas, Tõrvandi raamatukogus, Külitse raamatukogus. 

Üldplaneeringu ja selle KSH aruande kohta saab ettepanekuid ja küsimusi esitada aadressidel vald@ylenurme.ee või Pargi 2, 61714 Ülenurme alevik kuni 19. oktoobrini 2017 (k.a).

Ülenurme valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tutvustamise avalik arutelu toimub 7. novembril 2017 kell 17:00 Ülenurme Gümnaasiumis, 9. novembril 2017 kell 11:00 Külitses Aida peosaalis ning 9. novembril 2017 kell 16:00 Reola kultuurimajas.

Ülenurme valla üldplaneeringu materjalid

 

 

VARIA

.............................................
....................................................

...................................................

TARTUMAA 2017.a. SÜGISMÄNGUDE JUHEND

....................................................

Konkurss huvihariduse...

....................................................

Statistika

Rahvaarv: 7682
Pindala: 86,34 km²
Suurim asula: Ülenurme (2184)
Koole: 1