TARTUMAA 2017.a. SÜGISMÄNGUDE    JUHEND

I EESMÄRK JA ÜLESANNE Aidata kaasa sportliku tegevuse arengule Tartumaa omavalitsustes. Pakkuda võistlemisvõimalusi omavalitsuste ja nende territooriumil asuvate klubide ja firmade võistkondadele. Selgitada Tartumaa meistrid indiaca segavõistkondadele.

II AEG JA KOHT LAUATENNIS M,N 7.oktoober 2017 kl.10 Kõrveküla Põhikooli võimla VÕRKPALL naised 9.oktoobrist 2017 maakonna spordibaasides, eriplaan VÕRKPALL mehed 9.oktoobrist 2017 maakonna spordibaasides, eriplaan KORVPALL mehed 04.novembrist 2017 Kambja spordihoones nädalavahetustel INDIACA segavk 11.november 2017 kell 10 Koosa spordihoones

Sügismängude võistlused viiakse läbi oktoobri-, novembri- ja detsembrikuu jooksul maakonna ja linna spordibaasides vastavalt 28.09.2017.a. toimunud esindajate koosolekul kokkulepitud põhimõtetele.

III OSAVÕTJAD Sügismängude võistlustest kutsutakse osa võtma Tartumaa linnade ja valdade võistkondi ning nende territooriumil asuvaid klubisid, koole, firmasid ja teisi ühendusi, kes teevad koostööd Tartumaa Spordiliiduga.

IV VÕISTLUSTE PROGRAMM JA TULEMUSTE ARVESTAMINE LAUATENNIS Individuaal-võistkondlik võistlus meestele ja naistele. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 2 mees ja 1 naismängija kohapunktid. Võistlussüsteem selgub kohapeal olenevalt osalejate arvust. VÕRKPALL M, N võistkonna suurus ei ole piiratud, autasustakse kuni 12 mängijat.  Meeskonnad on jagatud liigadesse vastavalt eelmise turniiri tulemustele. Erijuhend ajakava baaside ja osalejate selgumisel KORVPALL võistkonnas kuni 12 mängijat. Võistkonnad on jagatud liigadesse vastavalt eelmise turniiri tulemustele. Erijuhend ja ajakava osalejate selgumisel. INDIACA võistkonnas 6 mängijat, väljakul vähemalt 2 naist Mängud toimuvad Koosa uues spordihoones, selgitatakse Tartumaa meistrid Erijuhend

Sügismängude üldvõitja selgitatakse omavalitsusüksuste vahel s.t. omavalitsuse territooriumil asuv kool, klubi või firma toob võistkondlikult punktid omavalitsusele kuid arvesse läheb vaid kõrgema koha saavutanud võistkond. Sügismängude üldvõitja selgitamisel läheb 5 spordialast arvesse 4. Kohapunkte antakse alljärgnevalt: I koht - 20 punkti, II - 17 p., III - 15 p., IV - 14 p., jne. Võrdsete punktide puhul otsustab suurem paremate kohtade arv.

V REGISTREERIMINE Sügismängude võistlusteks eelregistreerimine peab olema teostatud: võrkpall M 30.september N 30.september korvpall 25.oktoober indiaca 3.november Tartumaa Spordiliidu aadressil Vaksali 17a; 50410 TARTU e-post info@tmsl.ee tel 7370 999

TARTUMAA SPORDILIIT

VI MAJANDAMINE Sügismängude läbiviimisega seotud kulud (spordibaasi üür, kohtunikud, transport, side, auhinnad, reklaam, jne.) kaetakse vastavalt eelarvele. Osavõtumaksud spordialadel: lauatennis 10 inimeselt indiaca 50 võistkond võrkpall N 100 " võrkpall M 180 " korvpall M 200 " Omavalitsus, kes osaleb kõigil spordialadel maksab 420 € Omavalitsus, kes osaleb mingil spordialal kahe või enam võistkonnaga saab 25% soodust 2. või 3 võistkonna osavõtumaksult.

VII AUTASUSTAMINE Tartumaa 2017.a. sügismängude üldvõitjat ja spordialade võitjaid autasustatakse võitjakarikaga. Esimest kolme ind.võistlejat igal spordialal autasustatakse võistluspaigas medali ja diplomiga

VII  ÜLDISELT Kõik juhendis kajastamist mitteleidvad küsimused lahendatakse esindajate koosolekul või spordiala vanemkohtuniku poolt võistluspaigas. Protestid esitada Tartumaa SL-le koos tagatismaksuga 70 € võistlusjärgse tööpäeva jooksul. Protesti rahuldamisel tagatismaks tagastatakse Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.