Vallavalitsuse struktuur

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha koormus

                  

Ametikoha alus ATS-ist

ametikoht

töökoht

Vallakantselei

 

 

 

 

 

Vallasekretär

1

 

§ 7 lg 3 p 1

 

Registripidaja

1

 

§ 7 lg 3 p 9

 

Sekretär-asjaajaja

 

1

 

Raamatupidamine

 

 

 

 

 

Finantsjuht

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

 

Vanemraamatupidaja

 

1

 

 

Raamatupidaja

 

1

 

Maakorraldus

 

 

 

 

 

Maanõunik

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

Ehitus

 

 

 

 

 

Ehitusnõunik

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

Keskkond

 

 

 

 

 

Arendusjuht

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

Majandus

 

 

 

 

 

Abivallavanem

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

 

Koristaja

 

1

 

Sotsiaal

 

 

 

 

 

Sotsiaalnõunik

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

 

Lastekaitse spetsialist

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

 

Hooldustöötaja

 

1

 

Kokku

 

9

5