Koduteenused

Koduteenus on isikule abi osutamine igpäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.

Koduteenuste osutamist reguleerib Ülenurme Vallavolikogu 11.02.2014 a määrus nr 4 "Koduteenuste osutamise kord" ja Ülenurme Vallavalitsuse 11.03.2014 a määrus nr 5 "Koduteenuse osutamisega seonduvate vormide kinnitamine"