Ülenurme Gümnaasium

Ajaloost

Reolas-Ülenurmel on lastele koolitarkust jagatud alates 1766. aastast. Selle aluseks oli Liivimaa kindralkuberneri Geogre von Browne 1765.a. koolipant koolide rajamise kohta igasse mõisasse.1766.a., mardipäeval, tuli 20 õpilast kokku Matsi tallu, kuhu kool jäi tervelt 73 aastaks. Esimeseks koolmeistriks oli Matsi Toomas, kes oma palga pidid õpetamise kõrvalt talutööga välja teenima. 1839.a. ehitati teine koolimaja - 11 sülda pikk ja 4 sülda lai, mida hiljem laiendati. 1927.a. valmis viimane koolimaja Reolas, kus haridust anti lastele kuni 1984.aastani. 1984.a. koliti vastsesse koolimajja Ülenurmel. Tööd alustas keskkool 357 õpilasega ja 27 õpetajaga. 1990.a. valmis kooli juurde igati kaasaegne, normaalmõõtmetega ja regupolkattega staadion ning 1992.a. suur spordikompleks – vabariigi koolide hulgas ainulaadsed rajatised. 1990. aastast on kool Ülenurme valla kool. Kooli katuse all asub ka Ülenurme Muusikakool 1993.a.kavandati üleminek gümnaasiumiprogrammidele, pidades prioriteetiteks keeli (inglise, saksa, vene, ladina, soome) bioloogiat, keemiat, reaalaineid, muusikat, majandusõpetust, sporti. Tugevasti arendati arvutiõpetust. 1994.a. septembrist sai kool Haridusministeeriumilt gümnaasiumi tegevusloa.

Gümnaasium

Tartu mnt 5  Ülenurme alevik 61714 Tartumaa

Tel 7502620

Fax: 7502620

E-post kool@yle.edu.ee

Algklassid (1 - 5 klass)

Ringtee 1 Tõrvandi alevik  61715 Tartumaa

Tel 741 5276

Ülenurme Gümnaasium siit