Kaugküte

Ülenurme valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus.

 

Alates 01.02.2016. kehtib Ülenurme vallas Olme OÜ Ülenurme-Tõrvandi
võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind 47.12 €/MWh . Hinnale lisandub
käibemaks. Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga (KA otsus 28.12.15.
nr.7.1-3/15-081).