Uudised

« Tagasi

Uhti küla liikluslahendus

Maanteeameti tellimusel koostatakse projekti „Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 193,1-194,1 asuva Reola lõigu ristmike ohutustamise põhiprojekt"

Liikluslahendust tutvustatakse Reola kultuurimajas 8. detsembril kell 17:30

Eskiislahenduse kohaselt on projekteeritud:

·         põhimaanteelt vasakpöörderada Valge teele ning kiirendusrada Valge teelt põhimaanteele.

·         põhimaantee äärest on likvideeritud „Uhti" bussipeatused ning on projekteeritud mõlema suunaline „Uhti" bussipeatus Valge tee 1 kinnistule.

·         Parkimiskorralduse ja teede asukoha korrigeerimine Valge tee 1 kinnistul.

·         Projekteeritud on äärekiviga sõiduteest eraldatud jalgtee bussipeatuse Valge tee 11 ja 13 kinnistu vahel. Eesmärk on luua ohutum jalakäija teekond kortermajadest bussipeatuseni.

·         Likvideeritud on Valge tee ja Valge tee 13 kinnistu vaheline sõidutee ühendus. Selle arvelt on projekteeritud täiendav ruum parkimiseks.

·         Võru poolse juurdepääsu sulgemine põhimaanteelt Valge tee 1 kinnistule.

·         Valge tee nihutamine ning ristmiku ümber ehitamine.

·         juurdepääsu sulgemine põhimaanteelt Nõlva teele ja Nõlva tee lõppu tagasipöördekoht.

·         juurdepääsu sulgemine põhimaanteelt Roosi teele ja Roosi tee lõppu tagasipöördekoht.

·         Jalgtee ühendus Nõlva tee ja Roosi tee vahel. 

 

Joonised: